Compendia.no | Nei, kona di er jo hjemme
Compendia.no > Artikler > Nei, kona di er jo hjemme
Skriv ut

Nei, kona di er jo hjemme

Sist endret: 22.02.2017


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Nei, kona di er jo hjemme

 
Jeg har akkurat gitt lederen min beskjed om at jeg må være hjemme i dag på grunn av sykt barn, men han sier at jeg ikke har rett til det fordi kona mi er hjemmeværende. Kan han nekte meg det?
Publisert i bladet Personal og Ledelse, 2016
 
Når et barn er sykt og trenger nødvendig tilsyn og pleie, har man som arbeidstaker rett på omsorgspenger for å være hjemme og ta seg av barnet. En har også rett på omsorgspenger for å være hjemme hvis barnepasser blir syk, eller hvis barnehagen stenger på grunn av sykdom blant de ansatte.
 
Når mor er hjemmeværende, vil det i utgangspunktet være en omsorgsperson til stede som kan ta seg av barnet når det er sykt. Det er med andre ord ikke nødvendig at far også blir hjemme, for mor kan ta seg av det nødvendige tilsynet og pleien. Det er nok derfor arbeidsgiver sier at du ikke har rett til å være hjemme.
 
Men her kan det være flere faktorer som spiller inn. Er mor også syk, uten krefter til å ta seg av det syke barnet, vil arbeidstaker ha rett til å være hjemme med omsorgspenger. Eller om man har flere barn som skal følges opp, og mor derfor ikke har anledning til å være hjemme hele dagen for å ta seg av det syke barnet.
Et annet eksempel er at en av foreldrene arbeider turnus, og må tilpasse dagen sin etter det.
En kjennelse fra ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden, tar opp akkurat denne problemstillingen. Her kom nemnda til at det var påkrevd at far var hjemme, for at det syke barnet skulle få nødvendig tilsyn og pleie. Det gjaldt selv om mor også var hjemme den aktuelle dagen, fordi hun hadde behov for å få sove ut etter endt nattevakt.
Eksemplene ovenfor viser at det må vurderes konkret hvorvidt en arbeidstaker har rett til å være hjemme og motta omsorgspenger. Det avgjørende er om det er nødvendig at arbeidstakeren er hjemme for at barnets behov for tilsyn og pleie blir ivaretatt.