Compendia.no | Må betale mer enn grensen for helseutgifter
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Må betale mer enn grensen for helseutgifter
Skriv ut

Må betale mer enn grensen for helseutgifter

Sist endret: 05.01.2017


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

 

Må betale mer enn grensen for helseutgifter

En pasient som har betalt 199 kroner mer enn han skulle i egenandeler får ikke beløpet tilbake uten videre. Det kommer som en overraskelse på mange.
 
Stortinget har satt et egenandelstak for helsetjenester, som er det høyeste samlede beløpet pasienten skal betale for de aktuelle helsetjenestene. Men til tross for den klare ordlyden i folketrygdloven § 5-3, er ikke egenandelstaket en absolutt grense for hva pasienten må betale i egenandel. Og det er tilfeldig hvilke pasienter som må betale mer.
 
Grense på 2205 kroner hos legen
Når egenandelstaket er nådd, har pasienten krav på frikort. Hensikten med frikortordningen er å begrense hvor mye hver enkelt skal betale for helsetjenester i løpet av ett år. Egenandelstak 1, som blant annet gjelder legehjelp og psykologhjelp, er på 2205 kroner i 2017. Egenandelstak 2 er på 1990 kroner, og gjelder blant annet behandling hos fysioterapeut og tannlege.
 
Må betale inntil 200 kroner mer
Pasienten får frikortet automatisk tilsendt i posten når egenandelstaket er nådd. Det gjelder nå begge frikortordningene. Samtidig får pasienten refundert det han har betalt for mye i egenandeler, men slett ikke alltid. Har pasienten for eksempel betalt 199 kroner mer enn han skulle i egenandeler, får han ikke beløpet tilbake uten videre. Det kommer som en overraskelse på mange pasienter.
HELFO har valgt å ikke vise til selve bestemmelsen de begrunner praksisen med, i brevet pasienten får. Og en pasient som leter etter hjemmelen for at han må betale mer enn andre, finner ikke svaret verken i folketrygdlovens kapittel 5, forskriftene om egenandelstak 1 og 2 eller forskrift om utlevering av frikort og refusjon. På forespørsel viser HELFO til folketrygdloven § 22-19, 2. ledd.

Folketrygdloven § 22-19, 2. ledd

"Stønader etter folketrygdloven kapittel 5 som utgjør mindre enn 200 kroner, skal ikke utbetales.
Dersom medlemmet innen 6 måneder får rett til ytterligere stønadsbeløp etter kapittel 5, og summen av stønadsbeløpene utgjør minst 200 kroner, kan vedkommende kreve at beløpene slås sammen og utbetales under ett."