Compendia.no | Prøver ut arbeidsevnen hos egen arbeidsgiver (Hege uke 47)
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Prøver ut arbeidsevnen hos egen arbeidsgiver (Hege uke 47)
Skriv ut

Prøver ut arbeidsevnen hos egen arbeidsgiver (Hege uke 47)

Sist endret: 23.11.2016


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

 

Prøver ut arbeidsevnen hos egen arbeidsgiver

Et forsøksprosjekt i regi av NAV gir enkelte arbeidstakere i 10 kommuner mulighet til å teste ut arbeidsevnen hos egen arbeidsgiver i inntil 8 uker, samtidig som de mottar 100 % arbeidsavklaringspenger. Prosjektet skal vare ut 2017.
 
Det er ikke noe nytt at arbeidstaker kan prøve ut arbeidsevnen hos egen arbeidsgiver samtidig som han får arbeidsavklaringspenger. Det nye som testes ut i forsøket er at arbeidstaker i en kort periode kan motta 100 % arbeidsavklaringspenger samtidig. Arbeidstakere som deltar i forsøket skal ikke motta lønn fra arbeidsgiver. For at forsøket skal kunne gjennomføres har Arbeids- og sosialdepartementet vedtatt en egen forskrift der de åpner for tiltaket som en begrenset ordning. Den gjelder bare NAV-kontorene i Asker, Bærum, Kongsberg, Ringerike, Skedsmo, Sarpsborg, Fredrikstad, Ålesund, Molde og Kristiansund, og varer ut 2017. Det er NAV selv som avgjør hvem som skal tas inn i forsøket.
 
Kan normalt jobbe inntil 60 %
Ett av inngangsvilkårene for å få rett til arbeidsavklaringspenger er at arbeidsevnen er redusert med minst 50 %. Målet med ytelsen er å få arbeidstaker tilbake i arbeid, derfor har arbeidstaker som hovedregel en aktivitetsplikt, og skal levere meldekort.
Dagens normalordning gir ikke mulighet for å motta 100 % arbeidsavklaringspenger samtidig som man jobber, selv om arbeidstakers produktivitet er lav. Arbeidsavklaringspengene blir redusert etter antall timer vedkommende jobber, etter reglene i folketrygdloven § 11-18. Det gjelder også når arbeidstaker prøver ut arbeidsevnen hos egen arbeidsgiver.
Arbeidstaker kan jobbe inntil 60 %, og motta reduserte arbeidsavklaringspenger. Når arbeidstaker er nær ved å begynne i fullt arbeid, kan han likevel jobbe opp til 80 % i inntil 6 måneder. Men en slik mulighet har han bare en gang i løpet av en periode med arbeidsavklaringspenger.
 
Formålet med forsøket
Idéen som nå testes ut ble i sin tid lansert i forbindelse med intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv. Formålet med ordningen er å prøve ut arbeidstakeren i reelle arbeidsoppgaver etter at sykepengeperioden er over, uten at det må stilles krav til produktivitet. Partene skal sammen finne fram til arbeidsoppgaver som arbeidstaker kan utføre til tross for helseproblemene. På den måten skal partene kunne avklare på et så tidlig tidspunkt som mulig om arbeidstakeren kan komme tilbake til egen arbeidsgiver, eller om det er behov for arbeidsrettede tiltak med sikte på nytt arbeid.