Compendia.no | Flere faste medlemmer i tvisteløsningsnemnda (Nyhetsbrev 15.11.16)
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Flere faste medlemmer i tvisteløsningsnemnda (Nyhetsbrev 15.11.16)
Skriv ut

Flere faste medlemmer i tvisteløsningsnemnda (Nyhetsbrev 15.11.16)

Sist endret: 15.11.2016


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Flere faste medlemmer i Tvisteløsningsnemnda

 
28. oktober 2016 fikk Tvisteløsningsnemnda 9 faste medlemmer. Det gir nemnda mulighet til å behandle flere saker enn før.
 
Fortsatt skal nemnda ha tre faste medlemmer i den enkelte sak, hvis det ikke er spesielle behov som tilsier noe annet. I tillegg til leder har nemnda nå fått to nestledere.
 
Uenighet på arbeidsplassen
Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven behandler en rekke tvister mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som gjelder arbeidstid, permisjon, fortrinnsrett og rett til utvidet stilling. Nemnda må behandle saken før den eventuelt kan bringes inn for en domstol. Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan bringe saken inn for nemnda. Arbeidstilsynet er sekretariat for nemnda.
 
Slik blir nemnda satt sammen
I den enkelte sak møter leder eller en av nestlederne, ett medlem oppnevnt etter forslag fra arbeidstaker, og ett medlem etter forslag fra arbeidsgiver. Nemnda skal utvides med ytterligere to bransjemedlemmer, hvis ett av nemndas faste medlemmer krever det for å få saken best mulig belyst. Bransjemedlemmene er ikke representanter for partene i saken.