Compendia.no | Skal arbeidsgiver betale meg feriepenger av sykepengene?
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Skal arbeidsgiver betale meg feriepenger av sykepengene?
Skriv ut

Skal arbeidsgiver betale meg feriepenger av sykepengene?

Sist endret: 12.06.2017


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

 

Skal arbeidsgiver betale meg feriepenger av sykepengene?

 
Først og fremst vil svaret avhenge av om en snakker om arbeidsgiverperioden eller ikke. Arbeidsgiver skal betale sykepengene i arbeidsgiverperioden. I denne perioden skal det beregnes feriepenger på samme måte som om det var betalt ut ordinær lønn.
 
Etter arbeidsgiverperioden overtar NAV ansvaret for utbetaling av sykepenger. Etter folketrygdloven skal det beregnes feriepenger av inntil 48 sykepengedager per år.
 
Hvis arbeidsgiver betaler ut vanlig lønn, (forskutterer sykepenger) under sykdom, har ikke arbeidstaker krav på at det beregnes feriepenger ut over de 48 dagene en har krav på etter loven. I mange arbeidsforhold ser en at arbeidsgiver likevel beregner feriepenger på vanlig måte i disse tilfellene. Det vil da fremgå enten av lokal avtale eller tariffavtale.