Compendia.no | Ny arbeidstidsenehet i Arbeidstilsynet (Nyhetsbrev 02.02.6)
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Ny arbeidstidsenehet i Arbeidstilsynet (Nyhetsbrev 02.02.6)
Skriv ut

Ny arbeidstidsenehet i Arbeidstilsynet (Nyhetsbrev 02.02.6)

Sist endret: 30.08.2016


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Ny arbeidstidsenhet i Arbeidstilsynet

En nyopprettet arbeidstidsenhet behandler nå alle søknader til Arbeidstilsynet om samtykke til arbeidstidsordninger. Søknader som gjelder offshore og enkelte landbaserte oljeanlegg, behandles fortsatt av Petroleumstilsynet.
 
Arbeidstilsynet kan samtykke til:
 
  • gjennomsnittsberegning av arbeidstid over en periode på maksimalt 26 uker etter arbeidsmiljøloven § 10-5, 3. ledd. Arbeidstiden kan da fordeles slik at man jobber inntil 13 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av 7 dager eller 48 timer i gjennomsnitt i løpet av 8 uker.
  • forlengelse av tiden for passiv tjeneste til maksimalt 13 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av 7 dager.
  • en annen omregningsfaktor ved beredskapsvakt når arbeidsgiver og tillitsvalgte ikke blir enige, og en av partene mener at lovens utgangspunkt om at 1/7 av vakten skal regnes som alminnelig arbeidstid, vil virke urimelig.
Den nye nasjonale arbeidstidsenheten har kontor i Bergen.