Compendia.no | Hvor mye ferie kan overføres til neste år?
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Hvor mye ferie kan overføres til neste år?
Skriv ut

Hvor mye ferie kan overføres til neste år?

Sist endret: 09.05.2017


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

 

Hvor mye ferie kan overføres til neste år?

All lovbestemt ferie som ikke er tatt ut i år, blir overført til neste år. Arbeidsgiver kan ikke bli enig med arbeidstaker om å betale ut lønn for disse feriedagene, og kan heller ikke ta fra arbeidstaker ferien. Det gjelder uansett hva som er årsak til at ferien ikke ble avviklet.
 
Hovedregelen er at ferien skal brukes opp i ferieåret, og arbeidstaker har plikt til å ta ut de lovbestemte feriedagene før ferieåret er omme. Sykdom, foreldrepermisjon og avtalt overføring er eneste lovlige unntak.
Ferieloven begrenser partenes mulighet til å avtale at ferie skal overføres til neste kalenderår. Arbeidstaker har ikke krav på å overføre ferie, arbeidsgiver kan si nei til en slik avtale.
 
 
Privat sektor: Kan avtale å overføre to uker ferie
For arbeidstakere med 5-dagersuke kan 10 dager av den lovbestemte ferien avtales overført til året etter. Det vil si 12 virkedager, når vi regner lørdag med.
 
Mange virksomheter har 5 uker ferie, altså 4 flere feriedager enn ferieloven gir rett på. Ferieloven regulerer ikke disse avtalefestede feriedagene. Partene kan avtale at de skal overføres i tillegg. De kan også avtale at arbeidstaker skal få lønn i stedet for feriedagene.
 
Statlig sektor: Kan avtale 14 dager
Når arbeidstaker har 5-dagersuke, kan partene avtale at 14 feriedager overføres til neste år. Det vil si 17 virkedager, når lørdag regnes med. Avtalen skal inngås skriftlig.
Ansatte i staten har fem uker ferie. Fire uker og en dag følger av ferieloven, resten er forhandlet fram i hovedtariffavtalene. Til sammen blir det 30 virkedager, når lørdag regnes med. En egen særavtale om ferie for statstjenestemenn regulerer mange spørsmål rundt ferie og ferieavvikling. Ifølge særavtalen skal den avtalefestede ferien behandles likt som den lovfestede ferien. Det betyr at arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale å overføre feriedagene, men de kan ikke avtale at det skal betales lønn i stedet for ferie.
 
Arbeidstaker over 60
Felles for statlig og privat sektor er at arbeidstakere som har fylt 60 år ikke kan avtale å overføre den ekstra ferieuken de har krav på etter ferieloven.
 
 
Sykdom og foreldrepermisjon
Er det arbeidsuførhet eller foreldrepermisjon som er årsak til at feriedagene ikke ble tatt ut i ferieåret, blir dagene lovlig overført til året etter.
 
Lovbrudd
Er det andre årsaker til at feriedagene ikke er brukt opp enn sykdom og foreldrepermisjon, blir dagene likevel overført til neste ferieår. Men det er formelt sett et brudd på ferieloven.