Compendia.no | Endrer overgangsreglene for uføre og etterbetaler offentlig uførepensjon
Compendia.no > Artikler > Endrer overgangsreglene for uføre og etterbetaler offentlig uførepensjon
Skriv ut

Endrer overgangsreglene for uføre og etterbetaler offentlig uførepensjon

Sist endret: 06.04.2017


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Endrer overgangsreglene for uføre og etterbetaler offentlig uførepensjon

Departementet endrer overgangsreglene for uførepensjon fra offentlige tjenestepensjonsordninger for to grupper uføre som ble overført fra gammelt regelverk i forbindelse med uførereformen, og etterbetaler pensjon helt tilbake til 1. januar 2015.
 
Forskrift om overgangsregler for uførepensjon endres 1. juli 2017. Årsaken er at endringer som ble gjort i regelverket 1. januar 2015 i forbindelse med uførereformen ga utilsiktede effekter for to grupper uføre som ble overført fra gammelt regelverk. Personer som får rett til høyere uførepensjon på grunn av endringene som nå gjøres, vil få etterbetalt for lite utbetalt pensjon helt tilbake til 1. januar 2015.
 
Enkelte uføre med offentlig tjenestepensjon som fikk innvilget pensjon før 1. januar 2015 vil altså få økt tjenestepensjon som følge av justeringen som nå er vedtatt. Det gjelder to grupper uføre som ble overført fra gammelt regelverk:
 
  • Gradert uføre som har fått økt uføregraden etter 2014, men som mottok arbeidsavklaringspenger fra folketrygden i en kort periode kombinert med gradert uføretrygd, i påvente av at søknaden om økt uføregrad skulle bli behandlet. De skal fortsatt få uførepensjonen beregnet etter overgangsreglene.
  • Personer med en lavere uføregrad enn 50 % som er blitt mer uføre etter 2014 og fått innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden. I slike tilfeller skal det kunne gis et tillegg til uførepensjonen fra tjenestepensjonsordningen, som sikrer at samlet ytelse blir 66 % av pensjonsgrunnlaget.