Compendia.no | Fra papp til app
Compendia.no > Fra papp til app
Skriv ut

Fra papp til app

Sist endret: 27.02.2017


Tilgang overalt

Fra papp til app

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer inne Personal & Ledelse

 
 
 

Compendia APP alltid med der du befinner deg.

Alle  sluttbrukere alltid ha tilgang på alt innholdet som er laget i både kvalitetssystem, HMS-håndbok, forbedringssystem, leder- og personalhåndbok. Forbedringssystemet via vår App gjør det mulig for alle brukere å registrere forbedringsforslag, observasjoner og avvik direkte via App’en, og de kan enkelt bruke telefon/nettbrett til å ta bilde som legges med registreringen.
 
Systemene alltid med i lommen der den enkelte befinner seg.
 

Frigjør tid og ressurser med våre verktøy via APP

LØNNSOMT

Når leveransen fra Compendia er tilgjengelig via App, bidrar det til at gode vaner kommuniseres ut til alle kundens sluttbrukere der de befinner seg.
 

ENKELT

Vi legger stor vekt på å gi våre kunder og sluttbrukerne en god opplevelse. Her får alle enkel tilgang til all informasjon, både lover og regler, interne rutiner, flytdiagrammer i tillegg til mulighet for å rapportere direkte inn i forbedringsysstemet. Det er like god søkefunksjon via App’en som på den web-baserte løsningen, og de enkelte systemene har fått sitt eget ikon på App’en som gjør det brukervennlig å finne fram i. 
 

OPPDATERT

App’en sørger for at du som arbeidsgiver alltid får ut oppdatert informasjon til dine sluttbrukere – og alle får den samme informasjonen - alltid.