Compendia.no | Bedriftsintern opplæring (Nyhetsbrev Nov 2015)
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Bedriftsintern opplæring (Nyhetsbrev Nov 2015)
Skriv ut

Bedriftsintern opplæring (Nyhetsbrev Nov 2015)

Sist endret: 30.08.2016


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Bedriftsintern opplæring

Opplæringstiden for en enkelt ansatt som deltar i Bedriftsintern opplæring med støtte fra NAV er doblet fra 13 til 26 uker.
 
Virksomheter som har alvorlige omstillingsproblemer kan søke NAV om støtte til opplæring for å styrke kompetansen til de ansatte. Formålet med ordningen er å motvirke utstøting fra arbeidslivet ved større omstillinger. Forskrift om arbeidsrettede tiltak ble 10. oktober 2015 endret slik at en enkelt ansatt nå kan gjennomgå opplæring i 26 uker.
 
Dekker inntil 70 prosent
NAV kan dekke lønnsutgifter og andre utgifter i forbindelse med opplæringen. Store virksomheter kan få støtte til maksimalt 50 prosent av kostnadene til opplæringstiltak, mellomstore 60 prosent, og små virksomheter 70 prosent. Innenfor sjøtransportsektoren og ved opplæring av utsatte arbeidstakere kan det i noen tilfeller gis mer. Med «utsatte arbeidstakere» menes arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne eller funksjonsnedsettelser, medarbeidere over 50 år, og ansatte som ikke har fullført videregående opplæring.
 
Det kan ikke gis støtte til bedriftsintern opplæring for ansatte som er helt permittert, men delvis permitterte kan delta i opplæringstiltak den tiden de er i jobb. Det må heller ikke være avtalt bindingstid i forbindelse med opplæringen, dersom NAV skal gi støtte, ifølge forskrift om arbeidsrettede tiltak § 8-2. Obligatorisk opplæring for at ansatte skal oppfylle nasjonale krav omfattes heller ikke.
 
 
Les de andre artiklene i nyhetsbrevet: