Compendia.no | Enklere å rekruttere fra utlandet
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Enklere å rekruttere fra utlandet
Skriv ut

Enklere å rekruttere fra utlandet

Sist endret: 25.01.2018


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Enklere å rekruttere fra utlandet

 
Utlendingsforskriften er endret for å gjøre det enklere å rekruttere kompetent arbeidskraft til Norge.
De nye reglene gjelder fra 1. mai 2016.
 
 
Tidlig arbeidsstart
Utlendinger som kommer til Norge for å arbeide kan i noen tilfeller begynne å jobbe allerede mens søknaden om oppholdstillatelse behandles. Ordningen kalles tidlig arbeidsstart.

Etter forskriftsendringen vil muligheten for tidlig arbeidsstart bare omfatte utlendinger som minst har en treårig avsluttet utdanning fra universitet eller høyskole. Samtidig er kravet om at arbeidsgiver må legge fram HMS-erklæring og skatteattest for merverdiavgift og skatt før han kan la arbeidstakeren starte arbeidet, fjernet. I tillegg er det flere endringer i saksbehandlingsreglene. Det skal gjøre det enklere for politiet å håndtere ordningen. Arbeidsgivere kan i noen tilfeller bli utelukket fra ordningen.
Forslaget vil etter planen bli lagt fram for Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.
 
Ett år for å søke arbeid
Utlendinger som er fagutdannet og som tidligere har hatt oppholdstillatelse som student eller forsker, kan etter de nye reglene få oppholdstillatelse i inntil ett år for å søke arbeid. Grensen for slik oppholdstillatelse har til nå vært et halvt år. Oppholdstillatelse på slikt grunnlag gjelder nå for en større gruppe av forskere. Se utlendingsforskriften § 6-29.