Compendia.no | Ny ISO-standard - Sigve sitt nyhetsbrev 23.09.2015
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Ny ISO-standard - Sigve sitt nyhetsbrev 23.09.2015
Skriv ut

Ny ISO-standard - Sigve sitt nyhetsbrev 23.09.2015

Sist endret: 30.08.2016


RÅDGIVNING

Rådene som gir de  gode  vanene

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen HMS & Kvalitet

 

ISO 9001:2015

Etter 3 års arbeid med å modernisere verdens mest brukte kvalitetsstandard, er nå ISO 9001:2015 lansert. Eksperter fra ca. 90 land, inkludert Norge, har deltatt på ulike måter i revisjonsarbeidet. Den forrige utgaven av standarden kom i 2008, og mange vil si at det er på høy tid at den oppdateres.

Den nye standarden fokuserer mer på styring av prosessene og mindre på dokumentasjon. Det blir også økt fokus på lederskap, planlegging og risiko. Det er en rekke endringer i standarden, og noen av de viktigste tar jeg for meg her.
 
 
   Sigve Klakegg, HMSK-rådgiver i Compendia
 
 
Struktur
Strukturen er endret slik at den samsvarer med den strukturen (HLS = High Level Structure) som ISO har lagt seg på for styringssystem-standarder. Dette skal bidra til at det blir enklere å forholde seg til flere standarder og å utvikle styringssystemer som er basert på flere ulike standarder.
 
Lederskap
Det stilles utvidete krav til lederskap. Den øverste ledelsen må – i større grad enn før – demonstrere lederskap og forpliktelse til kvalitet og til kvalitetssystemet.
 
Risikobasert tenking
Det er innført krav om risikobasert tenking. Dette gjennomsyrer standarden ved at det kreves en systematisk tilnærming til risiko i flere sammenhenger. Dette gjelder for eksempel når vi planlegger prosessene i styringssystemet, når vi gjennomfører og styrer daglig drift og det gjelder for produktsamsvar og kundetilfredshet. Den nye standarden legger til grunn at vi skal gjennomføre tiltak som svar på nye risikoer og muligheter som vi blir kjente med.
 
Kontekst
Standarden krever at vi setter oss inn i og forstår vår egen organisasjon i forhold til den konteksten vi arbeider innenfor. Våre interessenter er en del av vår kontekst. Det er et krav at vi setter oss inn i og forstår behov og forventninger som interessentene har og at vi tar hensyn til dette.
 
Endringer
ISO 9001:2015 krever videre at endringer gjennomføres på en planlagt og systematisk måte. Dette innebærer også at vi må tenke gjennom forutsetninger og konsekvenser.