Compendia.no | Ny standard for arbeidsmiljø (Sonja Marie) (Nyhetsbrev 11.05.16)
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Ny standard for arbeidsmiljø (Sonja Marie) (Nyhetsbrev 11.05.16)
Skriv ut

Ny standard for arbeidsmiljø (Sonja Marie) (Nyhetsbrev 11.05.16)

Sist endret: 30.08.2016


RÅDGIVNING

Rådene som gir de  gode  vanene

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen HMS & Kvalitet

 

Ny standard for arbeidsmiljø


Forslaget til ny standard for arbeidsmiljø er ute på internasjonal høring, og skal etter planen publiseres ved årsskiftet 2016/2017.
 
 
Det forventes at virksomheter som etterlever den nye standarden, ISO 45001, vil bidra til mindre sykdom og færre skader blant arbeidstakere og andre, melder Standard Norge. Den nye standarden tar sikte på å fremme en «føre var»-holdning ved at den stiller krav om kontinuerlig oppfølging av arbeidsmiljøarbeidet og forbedringsaktiviteter. Dette er ikke ukjent for oss i Norge, som allerede har krav til det systematiske HMS-arbeidet via arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter.
 
Den nye standarden for ledelsessystem for arbeidsmiljø, ISO 45001, skal overta etter den britiske BS-OHSAS 18001, og vil ivareta de internasjonale kravene til arbeidsmiljø. Den vil blant annet ta for seg følgende temaer:
 
  • identifisere interne og eksterne forhold som påvirker arbeidsmiljøet
  • risikovurderinger
  • politikk og mål for arbeidsmiljø
  • bestemmelse av hvilke prosesser som er nødvendige i arbeidsmiljøarbeidet og hvordan disse kan virke sammen
  • ressursbehov
  • planlegging og gjennomføring av tiltak, og evaluering av disse
 
ISO 45001 kan brukes av alle typer organisasjoner, private og offentlige, små og store, industri så vel som tjenesteleverandører. Den nye arbeidsmiljøstandarden skal baseres på fellesstrukturen (High Level Structure, HLS) som ISO har vedtatt for alle ledelsessystemstandarder. HLS innebærer at alle slike systemstandarder skal ha en felles oppbyging (struktur), felles kjerneterminologi og definisjoner, i tillegg til at alle felleskrav skal uttrykkes gjennom identiske tekstelementer. Dermed blir det enklere å bruke ISO 45001 sammen med standarder som ISO 9001 (kvalitetsstyring), ISO 14001 (miljøstyring) og ISO/IEC 27001 (IT-sikkerhet).