Compendia.no | Nye satser fra 1. januar 2016 (Nyhetsbrev 07.01.16)
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Nye satser fra 1. januar 2016 (Nyhetsbrev 07.01.16)
Skriv ut

Nye satser fra 1. januar 2016 (Nyhetsbrev 07.01.16)

Sist endret: 30.08.2016


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Nye satser fra 1. januar 2016

 
Flere satser og stønadsordninger er endret med virkning fra 1. januar 2016.  Nedenfor finner du en oversikt over endringene.
 
Særavtale for reiser utenlands for statens regning
  • Administrativ forpleining på kr. 90,- per døgn er avviklet
  • § 9 om dekning av utgifter ved overnatting er endret, slik at alle utgifter til hotell eller lignende nå dekkes fullt ut etter regning.
  • § 11 om reise erstatter godtgjørelse av reisetid etter Statens personalhåndbok punkt 10.25.
  • Kompensasjonstillegget er endret til kr. 478,-.
Den nye særavtalen finnes i PM-2015-17. Bestemmelsene blir innarbeidet i Statens personalhåndbok i løpet av januar 2016.
 
Satsene i særavtalen om dekning av utgifter til reise og kost innenlands, er ikke endret. Denne avtalen gjelder til 31.12. 2017.
 
Andre satser
  • Engangsstønad ved fødsel og adopsjon er nå på kr. 46 000,- per barn.
  • Gravferdsstønad kan gis med opptil kr. 22 723,-.
  • Grunnstønaden og hjelpestønaden er oppjustert.
Varig lønnstilskudd
Tidsubestemt lønnstilskudd og tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift ble erstattet av ytelsen varig lønnstilskudd fra 01.01.2016. Det vil bli utarbeidet overgangsordninger for de som blir berørt av endringene.