Compendia.no | Dagpenger og lønn i 52 uker ved permittering? (Nyhetsbrev 11.05.16)
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Dagpenger og lønn i 52 uker ved permittering? (Nyhetsbrev 11.05.16)
Skriv ut

Dagpenger og lønn i 52 uker ved permittering? (Nyhetsbrev 11.05.16)

Sist endret: 30.08.2016


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Dagpenger og lønn i 52 uker ved permittering

 
Regjeringen foreslår å utvide retten til dagpenger under permittering til 49 uker med virkning fra 1. juli 2016. Samtidig blir det foreslått å innføre fem nye dager med lønnsplikt.

Forslaget ble lagt fram i revidert nasjonalbudsjett i dag.
 
Lønnsplikt i 15 dager
Forslaget innebærer å utvide den lønnsfrie perioden under permittering fra 30 til 49 uker. I denne perioden kan arbeidstaker søke NAV om dagpenger. Arbeidsgiver skal fortsatt ha lønnsplikt de ti første dagene av permitteringsperioden. I tillegg foreslås en ny periode med lønnsplikt i fem dager, etter at det har gått 30 uker, før det inntrer en ny lønnsfri periode på 19 uker der arbeidstaker eventuelt kan få dagpenger. Det vil kunne gi permittert arbeidstaker lønn og dagpenger i til sammen 52 uker.
 
Regjeringen har også nylig fremmet forslag til Stortinget om enkelte endringer i dagpengeregelverket. Hensikten er å gjøre det lettere å kombinere dagpenger med utdanning og bedre mulighetene for å etablere egen næringsvirksomhet med dagpenger. Disse tiltakene retter seg blant annet mot personer som er blitt arbeidsledige og som med de foreslåtte endringer unngår å måtte avslutte påbegynt videreutdanning.