Compendia.no | Overgangsordning i 5 år for uføre med barn
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Overgangsordning i 5 år for uføre med barn
Skriv ut

Overgangsordning i 5 år for uføre med barn

Sist endret: 04.01.2017


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

 

Overgangsordning i 5 år for uføre med barn

Overgangsordningen for uføre med barn er utvidet fra 3 til 5 år. I 2017 kan uføretrygd og barnetillegg til sammen utgjøre 107 % av tidligere inntekt for de som omfattes av overgangsordningen.
 
Det er uføretrygdede som mottok barnetillegg før 31.12.2015 som omfattes av overgangsordningen. De får nå barnetillegget redusert gradvis over 5 år i stedet for 3. De kan dermed få utbetalt uføreytelser på 107 % av tidligere inntekt i 2017, og ikke 105 % som tidligere vedtatt.
 
Øvre grense på barnetillegget
I 2016 ble det innført et tak for hvor høye uføreytelsene kan være. Reglene i folketrygdloven § 12-15 tredje ledd går ut på at uføretrygd og barnetillegg ikke skal utgjøre mer enn 95 prosent av inntekten vedkommende hadde før. Loven ble endret fordi barnetillegget førte til at uføretrygdede som hadde lav inntekt kunne få en uføreytelse som var høyere enn tidligere arbeidsinntekt. Det kunne gi dårlig motivasjon for å være i arbeid eller komme tilbake til arbeidslivet.
Uføretrygdede som allerede hadde fått innvilget barnetillegg skulle få ytelsene redusert gradvis over 3 år. Overgangsordningen, som er regulert i en egen forskrift, er nå forlenget til 5 år.