Compendia.no | Stadig flere leverer sykmeldingen elektronisk
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Stadig flere leverer sykmeldingen elektronisk
Skriv ut

Stadig flere leverer sykmeldingen elektronisk

Sist endret: 02.12.2016


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

En av fire arbeidstakere kan motta sykmeldingen på nett

 
Kravet om sykepenger må fortsatt leveres på papir, men ellers kan mange sykmeldte arbeidstakere nå motta sykmeldingen elektronisk. Noen av dem kan også sende deler av den videre til arbeidsgiver på samme måte.
 
Arbeidstaker kan skrive ut sykmeldingen fra nav.no. Eller han kan sende den videre til arbeidsgiver elektronisk, forutsatt at arbeidsgiver på sin side har tilrettelagt for det. For å kunne motta sykmeldingen digitalt, må arbeidsgiver registrere seg i Altinn på riktig måte. I tillegg må virksomhetens lønns- og personalsystem kunne håndtere den nye digitale løsningen.
 
Ditt sykefravær
Arbeidstaker finner sykmeldingen i innboksen i den nye tjenesten «Ditt sykefravær» på nav.no, og sender del C videre til arbeidsgiver. Herfra kan han også velge å skrive ut sykmeldingen, og levere den til arbeidsgiver på papir. Det er lagt opp til en varslingsmulighet, slik at arbeidstaker kan bli varslet på SMS eller e-post så snart sykmelder har skrevet sykmeldingen og sendt den elektronisk til NAV.
Fordi sykepengekravet ikke er digitalisert ennå, får arbeidstaker fortsatt del D på papir fra sykmelder.
Flere leger har fortsatt ikke mulighet til å sende sykmeldingen elektronisk til NAV, fordi det krever en PKI-løsning som gir elektronisk signatur og kryptering. Ikke alle leger har nødvendig programvare for det.
 
Hva må arbeidsgiver gjøre?
Arbeidsgiver mottar sykmeldingen via Altinn. For at det skal være mulig, må arbeidsgiver være registrert i Altinn med tilgang til to tjenester, «Sykmelding» og «Sykmelding – oppgi nærmeste leder med personalansvar». Det er nærmeste leder med personalansvar som er NAVs kontaktperson i oppfølgingen av den sykmeldte. Derfor skal arbeidsgiver via Altinn melde fra til NAV om hvem som har personalansvar for den sykmeldte.
Ordningen skal videreutvikles slik at nærmeste leder med personalansvar får direkte tilgang til de digitale sykmeldingene for sine ansatte. Men foreløpig blir alle sykmeldinger sendt til det organisasjonsnummeret den sykmeldte er innmeldt på gjennom a-ordningen. Det vil si at de som har tilgang kan se alle sykmeldingene som kommer inn til virksomhetens organisasjonsnummer. Av hensyn til personvernet er det derfor bare daglig leder og enkelte personer i HR-avdelingen som skal ha tilgang til sykmeldinger i Altinn. De som har tilgang videreformidler sykmeldingene til nærmeste leder med personalansvar.
Også her er det laget en varslingsordning, slik at arbeidsgiver får melding når det ligger en ny sykmelding i innboksen.