Compendia.no | Nye satser i statens reiseregulativ
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Nye satser i statens reiseregulativ
Skriv ut

Nye satser i statens reiseregulativ

Sist endret: 05.01.2017


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

 

Nye satser i statens reiseregulativ 

Diettsatsene for reiser innenlands er økt i 2017. Satsene gjelder for reiser på mer enn 15 km som varer lenger enn 6 timer. Kompensasjonstillegget ved utenlandsreiser er økt til 491,- kroner per døgn ut over 12 timer.
 
De nye satsene gjelder fra 1. januar 2017.
 
Reiser i Norge
Ulegitimerte satser for dekning av utgifter til kost på reiser innenlands, er økt. Satsene gjelder for reiser på mer enn 15 km som varer lenger enn 6 timer.
 
 Reiser fra og med 6 timer til og med 12 timer  Satsen er økt fra 280,- til 289,- kroner
 Reiser over 12 timer  Satsen er økt fra 520,- til 537,- kroner
 Reiser med overnatting  Satsen er økt fra 710,- til 733,- kroner
 
Utenlandsreiser
Kompensasjonstillegget er økt fra 478,- til 491,- kroner. Satsen gjelder per døgn ut over 12 timer.