Compendia.no | Lederhåndbok
Skriv ut

Lederhåndbok

Sist endret: 27.04.2017


LEDERHÅNDBOK

Lønnsom, enkel og oppdatert

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer inne personal og ledelse.

 
 
 

LEDERHÅNDBOK

Med vår lederhåndbok får du en unik samling verktøy av stor faglig verdi, som bidrar til å gjøre hverdagen enklere. Den beskriver hvordan og hvorfor de ulike lederoppgavene skal løses. I tillegg får du en rekke fagartikler innen ledelse.
 
 

Frigjør tid og ressurser med våre verktøy

LØNNSOMT

Erfaring viser at systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet gir merverdier i form av redusert sykefravær, lavere turnover og økt forståelse av virksomheten. Arbeidet øker motivasjonen blant de ansatte, og bedrer trivselen.
 

ENKLERE LEDERHVERDAG

Verktøyet tydeliggjør lederrollen og bidrar til mer enhetlig praksis. Her finner du den støtten du trenger i utførelsen av dine daglige oppgaver. Samtidig blir håndboken et egnet sted for oppbevaring av ”god praksis” i ledelse.
 

HJELPER DEG GJENNOM PROSEDYRENE

Håndboken loser deg gjennom faste og gjentagende lederoppgaver. Disse settes enkelt opp med frister for gjennomføring.
Oppgaver som må gjennomføres i en fast rekkefølge, plasseres i oversiktlige prosess- eller flytdiagram.
 

BRUKERVENNLIG

Compendias lederhåndbok er lett å finne fram i. Den er bygd opp på en slik måte at det tydelig framgår hvordan strategien påvirker de daglige oppgavene.

Her finner du ulike kilder med informasjon som alltid er oppdatert. Vi gir deg lenker til lovtekst og henvisninger til mer omfattende tolkninger, i tillegg til relevante fagartikler.

Sist men ikke minst gir vi deg et godt utgangspunkt for arbeidet med mer virksomhetsspesifikke rutiner, ved hjelp av ulike forslag til innhold.