Compendia.no | Krav om elektronisk oversikt over hvem som jobber på byggeplassen
Compendia.no > Artikler > Krav om elektronisk oversikt over hvem som jobber på byggeplassen
Skriv ut

Krav om elektronisk oversikt over hvem som jobber på byggeplassen

Sist endret: 10.05.2017


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

 

Krav om elektronisk oversikt over hvem som jobber på byggeplassen

 
Fra 1. juli 2017 skal lister over hvem som utfører arbeid på byggeplasser og anleggsplasser føres elektronisk. Både navn, fødselsdato og nummeret på arbeiderens HMS-kort skal føres i listene.
 
Byggherreforskriften stiller i § 15 krav om at det skal føres liste over hvem som arbeider på bygge- og anleggsplasser til enhver tid. Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres når det er flere virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre, og oversiktslistene er et ledd i denne koordineringen. De skal føres og kontrolleres daglig.
 
 
Elektronisk føring
Elektroniske lister over ansatte skal gjøre det lettere for byggherre, HMS-koordinator, arbeidsgiver verneombud og tilsynsmyndigheter å få oversikt over hvem som jobber på bygge- eller anleggsplassen. Tiltaket skal bidra til å forhindre svart arbeid og annen arbeidslivskriminalitet.
Elektronisk føring ble vedtatt innført allerede sommeren 2016. Men næringen trengte tid på å forberede seg, og kravet ble derfor utsatt inntil videre. Nå er det altså vedtatt at oversiktslistene skal føres elektronisk fra og med 1. juli 2017.
 
Kortnummer og dato
Av personvernhensyn skal ikke hele fødselsnummeret med på listen, bare fødselsdatoen. Sammen med kortnummeret på HMS-kortet skal det likevel være lett å identifisere vedkommende.
En av grunnene til at kortnummeret skal stå i oversiktslistene er dessuten at aktørene lettere skal kunne kontrollere at de som jobber på bygge- eller anleggsplassen har HMS-kort.
HMS-kortet er viktig for at aktørene skal kunne identifisere seg og arbeidsgiveren sin. Det gjelder også selvstendig næringsdrivende. Utenlandske arbeidstakere ansatt i utenlandske selskaper på oppdrag på bygge- og anleggsplasser i Norge må også bære HMS-kort, selv på kortvarige oppdrag.