Compendia.no | Aldri så galt at det ikke er godt for noe – eller?
Compendia.no > Artikler > Aldri så galt at det ikke er godt for noe – eller?
Skriv ut

Aldri så galt at det ikke er godt for noe – eller?

Sist endret: 14.06.2017


 

Rådene som gir de gode vanene

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen HMS & Kvalitet, Personal & Ledelse

 
 
 

Aldri så galt at det ikke er godt for noe – eller?

Det som skiller de beste virksomhetene fra de mindre gode er ikke først og fremst om det blir gjort feil eller ikke. Det er evnen til å lære av feilen som er avgjørende.
 
Målet er null avvik. Men når feilen først har skjedd, gir det mulighet for læring og vekst. De fleste enkeltpersoner lærer automatisk noe av tabbene de gjør. For en virksomhet er det ikke tilstrekkelig at bare den som gjorde feilen lærte noe, det er viktig at også resten av organisasjonen lærer av det som har skjedd.
De beste virksomhetene går enda et skritt videre, og utnytter feil, avvik og uønskede hendelser bevisst i arbeidet med å utvikle seg. En paragraf i Murphys lov hevder at alle store oppdagelser skyldes feiltagelser. Det er ikke sikkert det er fullt så ille, men poenget er godt. Det er bakgrunnen for at Compendia tilbyr et «Forbedringssystem» og ikke et «Avvikssystem». Et godt forbedringsarbeid krever et skikkelig verktøy som samtidig er enkelt å bruke for alle i organisasjonen.
 
Hvordan kan vi lære av feil?
  • Få problemene opp på bordet. Det er en lederoppgave å skape en kultur der det er enkelt og ufarlig å rapportere både små og store hendelser og problemer. Velg et godt forbedringssystem som er så enkelt at terskelen for å bruke det blir lav. Fokuser på sak, ikke på person.
  • Gå til roten av problemet. Den umiddelbare forklaringen på feilen som oppsto er kanskje bare et symptom, og ikke den egentlige årsaken. For å kunne sette inn effektive tiltak som skaper varig forbedring, er det avgjørende å finne den grunnleggende årsaken til problemet. Det er utviklet en rekke ulike metoder for å kartlegge og analysere slike årsaker.
  • Finn fram til tiltak, gjennomfør dem, og sjekk ut om de er effektive. Internasjonale standarder (som ISO 9001 eller OHSAS 18001) krever at tiltakene skal være innrettet for å eliminere årsaken til problemet. Hvis årsaksanalysen gjennomføres skikkelig, er det som regel nokså lett å finne fram til gode tiltak som kan forhindre at tilsvarende feil eller hendelser skjer igjen. Det er først når de gode tiltakene gjennomføres at virksomheten oppnår resultater i form av læring og vekst for organisasjonen. Dessverre er det mange eksempler på at det svikter her. Derfor er det vesentlig at tiltakene verifiseres, for å finne ut om de har hatt tilstrekkelig effekt.
Hvordan går det i din organisasjon? Lærer dere av uønskede hendelser, eller dukker de samme problemene opp igjen og igjen? Utfordringen er å gjøre det enkelt, men skikkelig. Det kan nok fungere med mange ulike systemer, men Compendias Forbedringssystem er innrettet for akkurat dette – enkelt, men skikkelig.
 
De aller beste lærer ikke bare av egne feil, men også av andres, og blir etter hvert flinke til å se problemene før de oppstår. De er ikke bare reaktive, men proaktive, eller etterpåkloke på forhånd om du vil. Et godt forbedringssystem bør også ivareta dette.