Compendia.no | Dagpenger og lønn i 52 uker ved permittering? (Nyhetsbrev 14.04.16)
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Dagpenger og lønn i 52 uker ved permittering? (Nyhetsbrev 14.04.16)
Skriv ut

Dagpenger og lønn i 52 uker ved permittering? (Nyhetsbrev 14.04.16)

Sist endret: 30.08.2016


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Dagpenger og lønn i 52 uker ved permittering?

 
Regjeringen foreslår å utvide retten til dagpenger under permittering til 49 uker med virkning fra 1. juli 2016. Samtidig blir det foreslått å innføre fem nye dager med lønnsplikt.
 
Forslaget vil etter planen bli lagt fram for Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Det blir gjort etter forespørsel fra LO/Fellesforbundet og NHO/Norsk Industri i forbindelse med lønnsoppgjøret 2016.
 
 
Lønnsplikt i 15 dager
Forslaget innebærer å utvide den lønnsfrie perioden under permittering fra 30 til 49 uker. I denne perioden kan arbeidstaker søke NAV om dagpenger. Arbeidsgiver skal fortsatt ha lønnsplikt de ti første dagene av permitteringsperioden. I tillegg foreslås en ny periode med lønnsplikt i fem dager, etter at det har gått 30 uker, før det inntrer en ny lønnsfri periode på 19 uker der arbeidstaker eventuelt kan få dagpenger. Det vil kunne gi permittert arbeidstaker lønn og dagpenger i til sammen 52 uker.
 
Lønnsplikten halvert i 2015
1. juli 2015 ble arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering halvert fra 20 til 10 dager, og den lønnsfrie perioden økt fra 26 til 30 uker i løpet av en periode på 18 måneder.