Compendia.no | Stat
Skriv ut

Stat

Sist endret: 06.10.2016


PERSONAL & LEDELSE

Gode vaner forbedrer virksomhetens leveranser

 
 

STAT

Informasjon og kunnskap til medarbeidere og ledere er viktig for en velfungerende organisasjon. Compendia har mange kunder innen statlig sektor og har solid erfaring med å bygge hensiktsmessige håndbøker innen personal, ledelse HMS og Kvalitet.
 

Frigjør tid og ressurser med våre verktøy

LØNNSOMT

Erfaring viser at systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet gir merverdier i form av redusert sykefravær, lavere turnover og økt forståelse av virksomheten. Arbeidet øker motivasjonen blant de ansatte, og bedrer trivselen.
 

ENKELT

Løsningen vi tilbyr er brukervennlig.. Dokumentasjon blir systematisk, sammenhengende, og lett å vedlikeholde.
 

OPPDATERT

Compendias jurister vedlikeholder, oppdaterer og videreutvikler alt  innhold knyttet til lov og avtaleverket innen arbeidslivsjuss. Nye dokumenter og tema utvikles kontinuerlig. Innholdet linker til relevante lover, forskrifter, tariffavtaler, personalregelverk og egne prosedyrer.
 

TILPASSET

Med vårt system slipper du å starte på bar bakke. Du får forslag til tekst, maler og eksempler som gir et godt utgangspunkt for arbeidet med virksomhetens HMS-håndbok. Med vår løsning blir det enkelt å tilpasse HMS-arbeidet til din virksomhet.
 

INTERNASJONALE STANDARDER

HMS-håndboken kan bygges i henhold til internasjonale standarder som ISO 14001 eller OHSAS 18001. Håndboken integreres med andre eksisterende håndbøker, i samme design og layout.