Compendia.no | Sertifisering
Compendia.no > Sertifisering
Skriv ut

Sertifisering

Sist endret: 09.03.2017


SERTIFISERING

Dokumenter at dere tilfredsstiller krav fra kunder og myndigheter

 
 

HVORFOR ISO-SERTIFISERING?

 • å følge kravene i standarden gir en mer effektiv drift og styring
 • sertifisering kan åpne dører til nye markeder og kunder
 • virksomheten får et verktøy for kontinuerlig forbedring
 • fokus på helse, miljø og sikkerhet gir mer fornøyde medarbeidere
 • kundene kan forvente at virksomheten leverer til rett tid, rett kvalitet og rett pris
 • kundetilfredsheten stiger ofte når virksomheten jobber etter etablerte, risikobaserte prosesser
 

COMPENDIA KAN HJELPE MED

 
 • Kartlegge «gap» mellom nå situasjon og ønsket situasjon.
 • Statusanalyse.
 • Lage plan for å «lukke gap».
 • Gjennomføre og følge opp tiltak i gapanalyse.
 • Implementerer krav.
 • Følge opp.
Compendia hjelper deg/din virksomhet å kartlegge status i forhold til relevante krav (samsvar). Dette kan være krav fra myndigheter, kunder eller krav i ulike kvalitet- og HMS-standarder (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001). Basert på analysen legger vi en plan for hvordan de ulike kravene kan innføres i organisasjonen. Noen virksomheter velger å sertifisere sitt styringssystem. Det er ulike årsaker til at virksomheter ønsker å sertifisere seg. Det kan være krav fra kunder eller eiere eller at bedriften ønsker å «bevise» sin dyktighet gjennom et sertifikat. Compendia har lang erfaring med å følge virksomheter gjennom en slik sertifiseringsprosess.
 
 

Vi har eksperter på ISO Sertifisering

Sigve Klakegg

Seniorrådgiver HMS & Kvalitet
 

Vi har inngående kjennskap til:

 • ISO 9001:2015 9001:2008
 • ISO 14001:2015 og ISO 14001:2004
 • OHSAS 18000
 • ISO 190011:2002
 

Sonja Marie Skår

Rådgiver HMS & Kvalitet
 

Vi har god kjennskap til:

 • ISO 22000
 • ISO 3834
 • API Q1
 • API spec 7
 • ISO 27000
 • ISO 17021
 • ISO 13485

Tone Margunn Bue

Seniorrådgiver HMS & Kvalitet
 

Våre rådgivere kjennetegnes av:

 • har kunden i fokus
 • bred bransjeerfaring
 • gir tydelige råd
 • vet hva mange revisorer etterspør
 • jobber strukurert slik at kunden kan nå sertifiseringsmålet
 
 

 

Vårt kundeløfte - Ingen alvorlige avvik på sertifiseringsrevisjonen.