Compendia > Ledelse > Lederhåndbok
Skriv ut

Lederhåndbok

Sist endret: 20.11.2014


Med vår lederhåndbok får du en unik samling verktøy av stor faglig verdi, som bidrar til å gjøre hverdagen enklere. Den beskriver hvordan og hvorfor de ulike lederoppgavene skal løses. I tillegg får du en rekke fagartikler innen ledelse.
 
Enklere lederhverdag
Verktøyet tydeliggjør lederrollen og bidrar til mer enhetlig praksis. Her finner du den støtten du trenger i utførelsen av dine daglige oppgaver. Samtidig blir håndboken et egnet sted for oppbevaring av ”god praksis” i ledelse.
Les mer
 
Intuitiv og praktisk
Compendias lederhåndbok er lett å finne fram i. Den er bygd opp på en slik måte at det tydelig framgår hvordan strategien påvirker de daglige oppgavene.

Her finner du ulike kilder med informasjon som alltid er oppdatert. Vi gir deg lenker til lovtekst og henvisninger til mer omfattende tolkninger, i tillegg til relevante fagartikler.

Sist men ikke minst gir vi deg et godt utgangspunkt for arbeidet med mer virksomhetsspesifikke rutiner, ved hjelp av ulike forslag til innhold.
 
Leder deg gjennom prosedyrene
Håndboken loser deg gjennom faste og gjentagende lederoppgaver. Disse settes enkelt opp med frister for gjennomføring.
Oppgaver som må gjennomføres i en fast rekkefølge, plasseres i oversiktlige prosess- eller flytdiagram.
 
 
 
 
Statens Legemiddelverk
 
Ledernes personalhåndtering er mer helhetlig når de er sikrere på regelverket og virksomhetens policy og retningslinjer.
Helle Campell
Statens Legemiddelverk
 
Demo
 
Ta kontakt - Janne Stangeland
Ta kontakt
Janne T. Stangeland
Senior rådgiver
45 22 40 51
 
Se eksempel Ledelse