Compendia > Kvalitet > Avvikssystem
Skriv ut

Avvikssystem

Sist endret: 13.12.2010

Det er avgjørende for et avvikssystem at brukerterskelen er lav. Vi har derfor lagt vekt på at det skal være enkelt å bruke systemet, særlig å registrere hendelser. Målet er kontinuerlig forbedring, vi fokuserer på gjennomførte forbedringer.
 
Compendia sitt avvikssystem er visualisert i prosessen ovenfor. Klikk på hvert enkelt steg for mer informasjon.
 
Løsningen er laget med hensyn til bl.a. følgende egenskaper/funksjoner:
 • Web-basert
 • Arbeidsflyt styres gjennom direkte tildeling av oppgaver på hvert trinn
 • Ferdigmelding av oppgaver/trinn med signatur og dato
 • Sporing av endringer, revisjonskontroll
 • Automatisk varsling om oppgaver
 • Egen prosess for oppfølging av tiltak
 • Gjennomførte tiltak verifiseres før lukking av avvik
 • Eget vy for "Mine saker"
 • Funksjonaliteter for rapporter og statistikk
 • Mulighet for vedlegg
 • Konfigurerbare meldingstyper, leveres med standard oppsett
 • Konfigurerbare årsakskategorier, leveres med standard oppsett
 • Konfigurerbare tiltakskategorier, leveres med standard oppsett
 • Utskrift av avviksrapport til pdf
 
 
 
 
 
 
Optimera
 
De ansatte er blitt mer selvhjulpne og lederne sparer mye tid.
Christine Thorsen
Optimera
Ta kontakt - Morten
Ta kontakt
 
Morten Thu-Kure
Key account manager
906 00 502