Compendia > Stat > Håndbøker Stat
Skriv ut

Håndbøker Stat

Sist endret: 12.06.2014


Informasjon og kunnskap til medarbeidere og ledere er viktig for en velfungerende organisasjon. Compendia har mange kunder innen statlig sektor og har solid erfaring med å bygge hensiktsmessige håndbøker innen personal, ledelse HMS og Kvalitet.
 
Compendia Stat - "Grunnmuren i løsningene"
Compendia Stat består av lov og avtaleverket som gjelder i statlig sektor, Statens Personalhåndbok og Norsk Lovkommentar. Våre jurister har tolket og satt sammen innholdet på en formålstjenlig måte.
 
Spesialtilpasset statlig virksomhet
Compendia utvikler elektroniske håndbøker og tilpasser innholdet virksomhetens egne rutiner og retningslinjer.
 
Alltid oppdatert
Compendias jurister vedlikeholder, oppdaterer og videreutvikler alt  innhold knyttet til lov og avtaleverket innen arbeidslivsjuss. Nye dokumenter og tema utvikles kontinuerlig. Innholdet linker til relevante lover, forskrifter, tariffavtaler, personalregelverk og egne prosedyrer.
 
Enkelt å bruke
Håndbøkene er utviklet med brukeren i fokus. Vi kjører jevnlig brukertester for å sikre at dette blir ivaretatt. Strukturen bygges opp på en logisk, intuitiv og enkel måte, slik at det er lett å finne informasjonen man søker etter.
 
Få løsningen 100% integrert med ditt intranett
Du får egentilpasset design og layout. Om din virksomhet ikke allerede har et intranett så tilpasser vi  personalhånboken som ditt nye intranett.
 
 
 
 
 
 
kunnnskapdep
 
Compendias løsninger gjør HR-medarbeiderne mer profesjonelle i jobben sin.
Nille Lauvås
Kunnskapsdepartementet
 
 
Demo
 
Ta kontakt - Vigdis Bergstad
Ta kontakt
 
Vigdis Bergstad
Senior rådgiver
40 00 59 31