Compendia > Kvalitet > Publiseringsverktøy
Skriv ut

Publiseringsverktøy

Sist endret: 11.02.2013


For redaktører av håndboken har vår filosofi med fokus på brukervennlighet resultert i et verktøy med elegante og enkle funksjoner for utvikling og vedlikehold av systemdokumentasjon, enten denne skal være i form av prosessdiagram, flytskjema eller ren tekst med eller uten bruk av bilder, vedlegg, lenker osv.
Funksjonalitet i toppklasse
Gjennom publiseringsverktøyet, ComPublish, får du tilgang til flere ulike funksjoner tilpasset kvalitetshåndboken:
 • Revisjonsstyring/versjonskontroll (alle versjoner lagres)
 • Godkjenningsrutiner
 • Knytning mot internasjonale standarder (9001,14001 m.m.), samsvarsmatrise
 • Dato for neste revidering (m/ påminning).
 • Kommentar på hver revisjonsendring
 • Grafiske klikkbare prosesser
 • PDF-utskrift, funksjonalitet for å konfigurere utskrift
 • Integrasjon med eventuelle andre håndbøker
 • Søkefunksjon, med Google-teknologi
 
Tilgangskontroll
Compendia tror på åpen og tilgjengelig informasjon, men ikke all informasjon trenger å ligge tilgjengelig for alle. Med tilgangskontroll kan bedriften styre informasjonen slik at de ansatte får relevant informasjon, i motsetning til all informasjon. Tilgangskontroll kan være på lokasjon, avdeling, stilling eller lignende.
 
Tilleggsfunksjoner
 • Egne dokumentnummer
 • Revisjonsnummer
 • Godkjent av
 • Laget av
 • Siste revisjon
 • Neste revisjon med mail varsling
 • Mulighet å sjekke tidligere revisjoner
 • Kommentar på hver revisjonsendring
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Optimera
 
De ansatte er blitt mer selvhjulpne og lederne sparer mye tid.
Christine Thorsen
Optimera
Demo
 
Ta kontakt - Morten
Ta kontakt
 
Morten Thu-Kure
Key account manager
906 00 502