Compendia > Stat > Fornøyde kunder
Skriv ut

Fornøyde kunder

Sist endret: 09.12.2010


Compendia har et stort spekter av kunder over hele landet. Her kan du se uttalelser fra noen av de, både privat og offentlig sektor:
 
"I dag kan alle i departementet søke i personalhåndboken og få presise treff på det de ønsker informasjon om."
- Oddvar Amundsen, senior personalrådgiver
 
"At et eksternt firma har ansvaret for å oppdatere personalhåndboken når det skjer endringer i lovverket er veldig tidsbesparende for oss, og bidrar til bedre kvalitetssikring"
 - Nille Lauvås, avdelingsdirektør i administrasjons- og utviklingsavdelingen
________________________________________________________________________
Olje- og energidepartementet
"Samarbeidet med Compendia har fungert bra. Våre innspill har blitt tatt tak i raskt og med bra tilbakemelding på at problemer er løst. Compendia har et bra produkt og leverer gode tjenester og støtte i forbindelsen med utvikling og implementering av tjenesten."
- Johan Lindgård, senior rådgiver
________________________________________________________________________
"Vi opplever en mer helhetlig personalhåndtering av lederne når de er sikrere i regelverk på området og virksomhetens policyer/retningslinjer. De ansatte er godt fornøyde nå som de får samme informasjon og denne alltid er oppdatert."
- Helle Campbell, seksjonssjef
________________________________________________________________________
Bruk og tilgjengelighet er nøkkelord for hva som er det beste med Compendia sine produkter og tjenester. I tillegg til at man har et system som både gir svar på hva lovverket sier om et tema, samt selskapets retningslinjer, på en strukturert måte."
- Kenneth Olsen, teknisk direktør
________________________________________________________________________
"Den totale opplevelsen av Compendia er udelt positiv! Samarbeidet har vært veldig bra. Jeg opplever alltid å få hjelp raskt, enten det er av teknisk eller juridisk kvalitet."
- Susanne Reienes, daglig leder
________________________________________________________________________
"Ansatte er blitt mer selvhjulpne og ledere sparer mye tid. Support har alltid vært tilgjengelig og hjulpet oss. Og ikke minst er Redaktør-verktøyet utrolig enkelt i seg selv, opplæringen gikk som en lek!"
- Christine Thoresen, HMS konsulent
________________________________________________________________________
 
"Med Compendia sine løsninger har vi oppnådd å få en brukervennlig personalhåndbok med gode søkemuligheter og som hele tiden er oppdatert i forhold til gjelde lover.
Samarbeidet med Compendia har vært konstruktivt, effektivt og utviklende. Vi er godt fornøyde med samarbeidet på alle plan. Vi har fått mange gode innspill fra Compendia underveis noe som har ført til en bedre og mer brukervennlig personalhåndbok."
- Monica Hammer, personalsjef
 
 
Demo
 
Ta kontakt - Vigdis Bergstad
Ta kontakt
 
Vigdis Bergstad
Senior rådgiver
40 00 59 31