Compendia > HMS > Struktur og innhold
Skriv ut

Struktur og innhold

Sist endret: 20.12.2010


Struktur
Strukturen skal være logisk, intuitiv og enkel å finne fram i, også for brukere som bare benytter løsningen en sjelden gang.
Compendia har valgt å bruke to ulike måter å bygge strukturen på:
  • HMS-standarderer som ISO 14001 og OHSAS 18001
  • Overordnede tema i henhold til kravene i regelverket
 
Innhold
I standardløsningen vil innholdet i dokumentene være to-delt:
  • Lovregulert innhold – som oppdateres av Compendia sine jurister.
  • Virksomhetens egne regler og rutiner - som virksomheten oppdaterer selv
I hvert dokument vil leseren kunne finne både informasjon om reglene i virksomheten og hva loven sier om emnet.
 
I tillegg...
  • Søkbart og enkel i bruk - alt innhold er søkbart på stikkord, slik at det er enkelt å finne det man leter etter
  • Engelske dokumenter - vi har alle dokumenter på engelsk
  • Skjemaveiviser - vi har samlet relevante HMS og Personal skjema fra NAV, Arbeidstilsynet etc. slik at du lett skal finne rett skjema
  • Rådgiver fra Compendia kan veilede i forhold til de tema som bør dekkes og bistå med utviklig av hensiktmessige rutiner. Gode forslagstekster, maler og eksempler gjør dette arbeidet enkelt og effektivt
Optimera - om utviklingsprosessen og brukervennligheten
 
...stor tilfredshet med håndbøkene, både når det gjelder utviklingsprosessen og brukervennligheten i det daglige
Christine Thoresen
Optimera
 
Demo
 
Ta kontakt - Morten
Ta kontakt
 
Morten Thu-Kure
Key account manager
906 00 502
 
Se eksempel HMS