Compendia > Personal > Struktur og innhold
Skriv ut

Struktur og innhold

Sist endret: 20.12.2010


Struktur
Strukturen skal være logisk, intuitiv og enkel å finne fram i, også for brukere som bare benytter løsningen en sjelden gang.
Eksempel på overordnede tema i en personalhåndbok kan være:
 • Ansettelse
 • Arbeidsreglement
 • Etiske retningslinjer
 • Arbeidstid
 • Ferie
 • Lønn
 • Helse - Sykdom
 • Medarbeiderutvikling
 • Pensjon - Forsikring
 • Permisjon
 • Permittering
 • Oppsigelse - Avslutning
Oppbygging av strukturen i håndboken tilpasses den enkelte virksomhets ønsker og behov. Men med vår lange erfaring har vi nok noen meninger om hva som er hensiktsmessig.
Innhold i dokumentene
I standardløsningen vil innholdet i dokumentene være to-delt:
 • Lovregulert innhold – som oppdateres av Compendia sine jurister.
 • Virksomhetens egne regler og rutiner - som virksomheten oppdaterer selv
Ikke nok med det....
 • Søkbart og enkel i bruk - alt innhold er søkbart på stikkord, slik at det er enkelt å finne det man leter etter
 • Engelske dokumenter - vi har alle dokumenter på engelsk
 • Skjemaveiviser - vi har samlet relevante HMS og Personal skjema fra NAV, Arbeidstilsynet  etc. slik at du lett skal finne rett skjema
Optimera - om utviklingsprosessen og brukervennligheten
 
...stor tilfredshet med håndbøkene, både når det gjelder utviklingsprosessen og brukervennligheten i det daglige
Christine Thoresen
Optimera
 
Demo
 
Ta kontakt - Janne Stangeland
Ta kontakt
Janne T. Stangeland
Senior rådgiver
45 22 40 51