Compendia > Medlem > Fornøyde kunder
Skriv ut

Fornøyde kunder

Sist endret: 10.04.2014


 
 
 
- Industri Energi står i dag overfor en rekke spennende utfordringer faglig/politisk eksternt – men også internt, da vi skal forene to kulturer. Compendia vil bli en viktig sparringpartner for oss i den framtidige utviklingen av det nye forbundet
 - Leif Sande, forbundsleder
____________________________________________________________________
 
 
Da vi i 2003 skulle utvikle nytt medlemssystem, valgte vi Compendia som langsiktig samarbeidspartner. Selskapets omfattende kompetanse om fagforeninger generelt samt kombinasjonen av IT- og juridisk kompetanse var avgjørende for valget.
- Jan Olav Brekke, forbundsleder
____________________________________________________________________
 
 
Grunnen til at vi har utvidet vårt samarbeid med Compendia er at vi helt fra begynnelsen av har vært svært fornøyd med produktene som tilbys, samt utviklingen og tilpasningen av disse. Videre er vi svært fornøyd med servicen og oppfølgingen. Vi føler at samarbeidet fungerer meget bra!
- Jostein Fyhn, generalsekretær
 
 
 
 
Ta kontakt - Oddvar Håland
Ta kontakt
 
Oddvar Håland
Administrerende Direktør
906 15 716