Compendia > Forms > Hvordan kan man måle at virksomheten leverer riktig kvalitet?
Skriv ut

Hvordan kan man måle at virksomheten leverer riktig kvalitet?

Sist endret: 24.04.2015


Kvalitetssystemet er det viktigste verktøyet for å sikre rett kvalitet og fornøyde kunder. Men hvordan kan man vite at man leverer riktig kvalitet til kunden?
 
Dette kan gjøres ved å foreta ulike interne og eksterne målinger, nedenfor følger noen eksempler:
 
 1. Gjennomføre erfaringsregistreringer. Hva var godt, hva var dårlig, hva kan gjøres bedre til neste gang?
 2. Gjennomføre kundeunderundersøkelser. Disse kan være årlige, per kvartal, eller etter hvert avsluttet prosjekt
 3. Gjennomføre intervju med kunden i etterkant av leveransen
 4. Hente informasjon/data fra avvikssystemet (statistikk)
 5. Måle antall kundeklager/reklamasjoner
 6. Måle aksjonstiden mot avtale
 7. Måle oppetid f. eks på IKT, maskiner o.l
 8. Måle antall skader på varer som skjer før varen har nådd kunden.
 9. Måle kvalitetskostnader.
 10. Holdes budsjettet?
 11. Godkjent sluttprodukt?
 12. Øker/minker kundemassen?
 
Det viktigste av alt er å bruke resultatene fra målingene aktivt, ellers er det både bortkastet tid, penger og arbeid!