Compendia > Ledelse > Utvikling av lederhåndbok
Skriv ut

Utvikling av lederhåndbok

Sist endret: 20.12.2010


Arbeidsmøter - der kapitlene i lederhåndboken gjennomgås for utvelgelse og prioritering av områder som skal ha fokus. Eksempel på fokusområder: Medarbeidersamtalen, sykefraværsoppfølging, rutine for møtegjennomføring, osv. Finne hensiktsmessig arbeidsmetodikk for utvikling av arbeidsprosesser og rutiner.
 
Arbeid i referansegrupper - kan settes sammen av erfarne ledere i organisasjonen. Compendia leder gruppas arbeid.
 
Implementering og opplæring - vi har tro på juridisk og lederfaglige tema kombinert med "hvordan gjør vi det hos oss" for å få lederhåndboken aktivt i bruk og lederne trygge på utøvelsen av lederrollen.
 
Eksempler på maler og innhold som kan brukes som utgangspunkt
  • Forventning til ledere
  • Strategi
  • Etikk
  • Lederprinsipper 
  • Opplæring av nye ledere
  • Sykefraværsoppfølging
  • Rekruttering
Statens Legemiddelverk
 
Ledernes personalhåndtering er mer helhetlig når de er sikrere på regelverket og virksomhetens policy og retningslinjer.
Helle Campell
Statens Legemiddelverk
 
Demo
 
Ta kontakt - Janne Stangeland
Ta kontakt
Janne T. Stangeland
Senior rådgiver
45 22 40 51
 
Se eksempel Ledelse