Compendia > Forms > Seminar: Endringer i Arbeidsmiljøloven Del 3 - Aldersgrenser
Skriv ut

Seminar: Endringer i Arbeidsmiljøloven Del 3 - Aldersgrenser

Sist endret: 19.06.2015


Seminar: Endringer i Arbeidsmiljøloven - Del 3: Aldersgrenser Arbeidsmiljøloven blir endret og vi får nye regler for aldersgrenser. Stillingsvern fram til 72 år.