Compendia > Ledelse > Lederutvikling
Skriv ut

Lederutvikling

Sist endret: 17.12.2010


Mange organisasjoner utvikler lederhåndboken samtidig som man driver andre tiltak innen lederutvikling. Compendia anbefaler at disse tiltakene sees i sammenheng og at lederhåndboken brukes som en disposisjon for andre tiltak.

Sammen med rådgiver fra Compendia settes det opp et program der man starter med å definere lederrollen og deretter jobber seg gjennom utvalgte tema. Alle tema avsluttes med at lederne utformer rutiner eller beskrivelser som skal inn i lederhåndboken. På denne måten tvinges man til å være konkret.

Aktivitetene er forskjellige, avhengig av behovet. Compendia kan bidra med:

  • Undervisning i lederskapsfaglige tema som kommunikasjon, motivasjon, delegering, osv
  • Undervisning i juridiske tema som sykefraværsoppfølging, oppsigelsessaker, osv
  • Være samtalepartner for enkeltledere
  • Testverktøy som: JTI Typeindikator, OPQ32 Personlighetstest, Arbeidsmiljøundersøkelser
  • Facilitere arbeid i læringsgrupper
  • Drive trening av ferdigheter som vanskelige samtaler, intervjuteknikk, etc
Compendia har også et godt nettverk av samarbeidspartnere som vi gjerne samarbeider med i større leveranser.
 
Statens Legemiddelverk
 
Ledernes personalhåndtering er mer helhetlig når de er sikrere på regelverket og virksomhetens policy og retningslinjer.
Helle Campell
Statens Legemiddelverk
 
Demo
 
Ta kontakt - Janne Stangeland
Ta kontakt
Janne T. Stangeland
Senior rådgiver
45 22 40 51
 
Se eksempel Ledelse