Compendia > Kvalitet > Compendia hjelper deg
Skriv ut

Compendia hjelper deg

Sist endret: 13.02.2013


Compendia har omfattende praktisk erfaring med kvalitetssystemer og god kompetanse på kvalitetssikring og ISO 9001. Vi bidrar gjerne med rådgiving og prosessarbeid ved utvikling / implementerting av kvalitetssystem. Vi vil også gjerne være din partner på vedlikehold, kontinuerlig forbedring og videreutvikling av systemet. For eksempel kan Compendia bidra ved interne revisjoner eller leverandørrevisjoner.
 
Vår faglige og tekniske kompetanse - prosjektgjennomføring
Compendia har lang erfaring med å utvikle, implementere og vedlikeholde kvalitetssystemer som tar stilling til den enkelte virksomhets behov. Våre rådgivere kan være med på alt fra avdekke behov, designe gode prosesser, beskrive rutiner og innlegging av eksisterende innhold i kvalitetshåndboken. 
It-avdelingen vår er behjelpelig med å tilpasse det tekniske etter bedriftens behov og ønsker.
 
Få håndboken aktivt i bruk
Virksomhetens regler, rutiner og prosedyrer knyttet til systematisk HMS arbeid blir lett tilgjengelig for alle. Håndboken må tas i bruk slik at organisasjonen får ønsket effekt. Compendia hjelper med å finne frem til hvordan dette bør gjøres.
 
Spør Eksperten
Våre rådgivere har lang erfaring fra praktisk HR arbeid, personalledelse, arbeidsrett og HMSK. De svarer deg på alle spørsmål innen arbeids- og trygderett. Vi svarer deg innen 24 timer på vanlige arbeidsdager.
 
Støtte til redaktør
Vår oppgave er å hjelpe til med å motiverer for gode rutiner for vedlikehold og videreutvikling av innholdet. Dette gjør vi gjennom:
  • Redaktørkurs
  • Nyhetsbrev til redaktører - tips og råd
  • Oppfølging på telefon
  • Tilgang på support (tlf og mail)
 
Faglige oppdateringer
Hver måned sender vi ut et nyhetsbrev med siste oppdateringer innenfor arbeidslivsjussen. I tillegg skriver vi artikler innenfor dagsaktuelle temaer.
 
Optimera
 
De ansatte er blitt mer selvhjulpne og lederne sparer mye tid.
Christine Thorsen
Optimera
Finn.no - om rådgivning og støtte
 
Vi har fått mange gode innspill fra Compendia underveis, noe som har ført til en bedre og mer brukervennlig personalhåndbok
Monica Hammer
Finn.no
Demo
 
Ta kontakt - Morten
Ta kontakt
 
Morten Thu-Kure
Key account manager
906 00 502