Compendia > Personal > Publiseringsverktøy
Skriv ut

Publiseringsverktøy

Sist endret: 11.02.2013


Publiseringsverktøyet ComPublish har funksjonalitet som hjelper deg til å visualisere dokumentene dine på en profesjonell måte.
 
Tilgangskontroll
Alle dokumenter kan tilgangstyres. Dette kan  være på lokasjon, avdeling, stilling eller lignende.
 
PDF Utskrift
Du kan få hele eller deler av håndboken som PDF i løpet av sekunder.
Kan brukes som arbeidsdokument eller som en utskriftsversjon.
 
Maler
Det ligger ferdige maler for f.eks ansattregister, sideoppsett med tabeller etc.
 
Visualiser dine Prosesser
Vekk med lange menyer med store dokumenter. Vis oppgavene som prosesser. Leseren ser da raskt hvor han er og forstår den store helheten. Siden ser også mye mer innbydende ut.
 
Prosesser som sykefraværsoppfølging, medarbeideroppfølging etc kan illustreres på en enkel og inuitiv måte. 
 
Få oppgavebasert årshjul
Mange oppgaver er kun aktuelle på et gitt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom. 
 
Fremhev opplysinger som overføring av ferie, godkjenning av ferie, vernerunder etc automatisk basert på tidsintervall
Få oversikt over oppgaver pr.måned.
 
Søketeknologi fra Google
Undersøkelser viser at 60% av de ansatte kun bruker søk. Det er da meget viktig at søket finner fram til rett dokument. Vi har implementert samme teknologi som Google bruker i sine løsninger for å sikre treff.
 
Revisjonshistorikk
Hver endring som gjøres blir lagret for sporbarhet. Det er i tillegg mulig ved revisjon å dokumentere endringer som revisjonsnummer, endringsbeskrivelse, forfatter, godkjent av, ISO etc
 
 
Utkast
Skal du oppdatere en prosedyre kan du jobbe med en versjon i fred og ro. Når innholdet er ferdig/ godkjent kan det publiseres.
 
 
Annen funksjonalitet
Automatisk rensking av word-tekst, vedlegg, bilder etc. Har du spørsmål eller ønsker å teste verktøyet så ta kontakt med oss
 
 
Optimera-Om redaktørverktøyet
 
...redaktør-verktøyet er utrolig enkelt i seg selv, opplæringen gikk som en lek!
Christine Thorsen
Optimera
Demo
 
Ta kontakt - Janne Stangeland
Ta kontakt
Janne T. Stangeland
Senior rådgiver
45 22 40 51