Compendia > Personal > Fornøyde kunder
Skriv ut

Fornøyde kunder

Sist endret: 17.12.2010


Compendia har et stort spekter av kunder over hele landet. Her kan du lese hva noen av kundene våre sier om våre tjenester:
 
"Bruk og tilgjengelighet er nøkkelord for hva som er det beste med Compendia sine produkter og tjenester. I tillegg til at man har et system som både gir svar på hva lovverket sier om et tema, samt selskapets retningslinjer, på en strukturert måte."
- Kenneth Olsen, teknisk direktør
________________________________________________________________________
"Den totale opplevelsen av Compendia er udelt positiv! Samarbeidet har vært veldig bra. Jeg opplever alltid å få hjelp raskt, enten det er av teknisk eller juridisk kvalitet."
- Susanne Reienes, daglig leder
________________________________________________________________________
"Vi opplever en mer helhetlig personalhåndtering av lederne når de er sikrere i regelverk på området og virksomhetens policyer/retningslinjer. De ansatte er godt fornøyde nå som de får samme informasjon og denne alltid er oppdatert."
- Helle Campbell, seksjonssjef
________________________________________________________________________
"Ansatte er blitt mer selvhjulpne og ledere sparer mye tid. Support har alltid vært tilgjengelig og hjulpet oss. Og ikke minst er Redaktør-verktøyet utrolig enkelt i seg selv, opplæringen gikk som en lek!"
- Christine Thoresen, HMS konsulent
________________________________________________________________________
"Samarbeidet med Compendia har fungert bra. Våre innspill har blitt tatt tak i raskt og med bra tilbakemelding på at problemer er løst. Compendia har et bra produkt og leverer gode tjenester og støtte i forbindelsen med utvikling og implementering av tjenesten."
- Johan Lindgård, senior rådgiver
________________________________________________________________________
"I dag kan alle i departementet søke i personalhåndboken og få presise treff på det de ønsker informasjon om."
- Oddvar Amundsen, senior personalrådgiver
 
"At et eksternt firma har ansvaret for å oppdatere personalhåndboken når det skjer endringer i lovverket er veldig tidsbesparende for oss, og bidrar til bedre kvalitetssikring"
 - Nille Lauvås, avdelingsdirektør i administrasjons- og utviklingsavdelingen
________________________________________________________________________
 
"Med Compendia sine løsninger har vi oppnådd å få en brukervennlig personalhåndbok med gode søkemuligheter og som hele tiden er oppdatert i forhold til gjelde lover.
Samarbeidet med Compendia har vært konstruktivt, effektivt og utviklende. Vi er godt fornøyde med samarbeidet på alle plan. Vi har fått mange gode innspill fra Compendia underveis noe som har ført til en bedre og mer brukervennlig personalhåndbok."
- Monica Hammer, personalsjef
 
 
 
 
Relocation2
 
Det brukes mindre tid på HR-relaterte spørsmål, ettersom alle kan lese seg til gjeldende regler og rutiner.
Susanne Reianes
Relocation
 
Demo
 
Ta kontakt - Janne Stangeland
Ta kontakt
Janne T. Stangeland
Senior rådgiver
45 22 40 51