Compendia > Medlem > Tillitsvalgt i fokus
Skriv ut

Tillitsvalgt i fokus

Sist endret: 29.11.2010


Oppslagsverk for tillitsvalgte/medlemmer
Opslagsverket tilpasset tillitsvalgte/medlemmer omhandler arbeidslivets rettigheter og plikter.
Løsningen er et nettbasert oppslagsverk der forskjellige temaer står forklart på en enkel og lettfattelig måte.
Eksempel på tema: ansettelse, ferie,lønn,sykdom,permisjon,pensjon,oppsigelse.
 
Tillitsvalgte får den kunnskapen og tryggheten han/hun trenger for å gi bedre medlemsservice.
 
Compendia gjør det gildere å være tillitsvalgt!
 
AFAG - om produktene
 
... helt fra begynnelsen av har vi vært svært fornøyd med produktene som tilbys, samt utviklingen og tilpasningen av disse.
Jostein Fyhn
Arkitektenes fagforbund
 
Ta kontakt - Oddvar Håland
Ta kontakt
 
Oddvar Håland
Administrerende Direktør
906 15 716