Compendia > Forms > Invitasjon til lovpålagt HMS-kurs for øverste ledelse
Skriv ut

Invitasjon til lovpålagt HMS-kurs for øverste ledelse

Sist endret: 17.10.2014


For å sikre at bedriftsledere har kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid, pålegger arbeidsmiljøloven øverste leder å gjennomføre opplæring.

Kursdeltakerne vil oppnå en god forståelse for sitt ansvar som arbeidsgiver. Uten engasjement, kunnskap og forankring hos lederne, vil arbeidet med et godt og systematisk HMS-arbeid ofte bli nedprioritert, og ansett som lovpålagte aktiviteter, ikke først og fremst lønnsomme aktiviteter.
 
Tirsdag 18.november, kl 09.00 - 12.00, 18 etasje i Forum Jæren, Bryne
 
Instruktør: Mette Olsson Årbø, HMSK-rådgiver i Compendia

Pris: kr.1.850,-


Kursets innhold:
  • Innføring i arbeidsmiljøloven og aktuelle forskrifter
  • Arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar
  • Roller i arbeidsmiljøet
  • Systematisk HMS-arbeid
  • Arbeidsmiljøfaktorer
  • Inkluderende arbeidsliv
 
Målgruppe:
Daglig leder og ellers alle som arbeider med HMS-spørsmål
 
Påmeldingsfrist 3.november, påmeldingen er bindende. - maksimum 10 deltakere.