Compendia > HMS > HMS håndbok
Skriv ut

HMS håndbok

Sist endret: 18.11.2014


Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet. Compendia har solid kunnskap om lovene og reglene, og lang erfaring med HMS i praksis. Vi gir deg et godt utgangspunkt for arbeidet med virksomhetens HMS-håndbok.
 
 

 
HMS-arbeid er lønnsomt
Stadig flere kunder og ansatte er mer opptatt av helse, sikkerhet og miljø enn før. Med vår løsning kan du utvikle og vedlikeholde et HMS-system som er til nytte både for de ansatte og i forholdet til kundene. Erfaring viser at systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet gir merverdier i form av redusert sykefravær, lavere turnover og økt forståelse av virksomheten. Arbeidet øker motivasjonen blant de ansatte, og bedrer trivselen.
 
 
Du slipper å starte på bar bakke
Du får forslag til tekst, maler og eksempler som gir et godt utgangspunkt for arbeidet med virksomhetens HMS-håndbok. Med vår løsning blir det enkelt å tilpasse HMS-arbeidet til din virksomhet.
Vi sørger for at innholdet til enhver tid er oppdatert i forhold til lovverk og standarder.
 
 
Brukervennlig løsning
Løsningen vi tilbyr er brukervennlig. Med vårt system blir helse, miljø og sikkerhet presentert lett tilgjengelig for alle ansatte. Dokumentasjonen blir systematisk, sammenhengende, og lett å vedlikeholde.
 
 
Ulike tilpasninger
HMS-håndboken kan bygges i henhold til internasjonale standarder som ISO 14001 eller OHSAS 18001. Håndboken integreres med eventuelle andre eksisterende håndbøker, i samme design og layout.
 
 
 
 
 
 
 
Skangass - om struktur og innhold
 
Vi har fått et system som på en strukturert måte gir svar både på hva lovverket sier om et tema og på hva som er selskapets retningslinjer.
Kenneth Olsen
Skangass
 
Demo
 
Ta kontakt - Morten
Ta kontakt
 
Morten Thu-Kure
Key account manager
906 00 502
 
Se eksempel HMS