Compendia > Medlem > Elektronisk avstemning
Skriv ut

Elektronisk avstemning

Sist endret: 27.03.2015


Compendia har levert elektronisk avstemning til  forbund siden 2006.

Løsningen benyttes til å innhente medlemmets mening på et spørsmål. Det kan være  i forbindelse med lønnsoppgjør, valg av tillitsvalgte eller andre relevante saker. Stemmer kan innhentes gjennom hjemmeside, epost og SMS, i tillegg er det mulighet for å registrere manuelt opptalte stemmer. Avstemning er anonymisert for forbundet.
 
Administrasjons tilgang
Forbundet får tilgang til en web side hvor de kan gjøre følgende:
  • Se hvor mange som har stemt til enhver tid. Når alle stemmer er opptalt, og datofrister er passert, får de vite hvor mange som har stemt de ulike alternativene.
  • Sende SMS til de som har stemt eller de som ikke har stemt.
  • Administrere avstemningen med datoer, informasjon og vedlegg.
Tilgang lokalt
Det kan gis tilgang lokalt. Da vil den enkelte lokale avdeling kunne gå inn og se hvem som har stemt i sitt område. De vil ikke kunne se hva den enkelte har stemt.
 
Ta kontakt - Oddvar Håland
Ta kontakt
 
Oddvar Håland
Administrerende Direktør
906 15 716