Compendia > Stat > Struktur og innhold
Skriv ut

Struktur og innhold

Sist endret: 11.11.2010


Håndbøker tilpasset statlig virksomhet tar utgangspunkt i Compendias standard innhold for personal-, HMS og lederhåndbok og tilpasses virksomhetens egne rutiner og prosedyrer. 
 
Innholdets oppbygging
Innholdet i dokumentene kan være todelt:
  • Lovregulert innhold - Compendia sine jurister oppdaterer slik at innholdet til enhver tid er i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk
  • Virksomhetens regler og rutiner - oppdateres av virksomheten
I løsningene våre ligger det også standard skjema som kan benyttes, herunder skjema fra NAV, Arbeidstilsynet og Statens personalhåndbok. Eksempler på dette er elektroniske reiseregninger, prøvetidsskjema, arbeidsavtale m.m.
 
Enkelt å forstå
Våre jurister har beskrevet de enkelte temaene i et forståelig språk. På ett og samme sted finner du forklarende tekster om aktuelle tema med lenker til relevante lovbestemmelser, avtaler, Statens personalhåndbok etc.
 
God kvalitet
Compendia har flere jurister og personer med personalfaglig bakgrunn og spesialkompetanse innen arbeidsrett og folketrygd.
 
Norsk Lovkommentar er levert av vår samarbeidspartner Gyldendal rettsdata og kommentarene er skrevet av kjente norske advokater, som for eksempel Bjørnaraa til tjenestemannsloven, Friberg til ferieloven m.m.
 
Statens Pensjonskasse leverer innhold til pensjonskapittelet.
 

 
 
 
 
 
 
 
Optimera - om utviklingsprosessen og brukervennligheten
 
...stor tilfredshet med håndbøkene, både når det gjelder utviklingsprosessen og brukervennligheten i det daglige
Christine Thoresen
Optimera
 
Demo
 
Ta kontakt - Vigdis Bergstad
Ta kontakt
 
Vigdis Bergstad
Senior rådgiver
40 00 59 31