Compendia > Medlem > Erfaring og kompetanse
Skriv ut

Erfaring og kompetanse

Sist endret: 21.06.2011


Lang erfaring
Compendia har 14 års erfaring med leveranser til arbeidstakerorganisasjoner. 
Personlig og nært samarbeid mellom kunden og Compendias rådgiver er en av suksefaktorene.
 
Tydelig fokus og bransjekunnskap
Compendia har siden oppstarten hatt en tydelig satsing på arbeidstakerorganisasjoner.
Vi har opparbeidet en god kunnskap om bransjen og de utfordringer som oppstår.
Viktigheten med å rekruttere nye og beholde eksisterende medlemmer er sentrale fokusområder.
 
Compendia hjelper deg
Compendia tenker helhetlig og kan bistå deg med valg av løsninger og hvordan få inn nye medlemmer. Compendia er din langsiktige leverandør. Vårt fokus sammen med våre kunder er medlemmene, tillitsvalgte og administrasjonen.
Lederne
 
Selskapets omfattende kompetanse om fagforeninger generelt samt kombinasjonen av IT- og juridisk kompetanse var avgjørende for valget av Compendia som samarbeidspartner.
Jan Olav Brekke
Lederne
 
Ta kontakt - Oddvar Håland
Ta kontakt
 
Oddvar Håland
Administrerende Direktør
906 15 716