Compendia > Ledelse > Hvorfor Lederhåndbok
Skriv ut

Hvorfor Lederhåndbok

Sist endret: 12.06.2014


En lederhåndbok fra Compendia vil kunne bidra til:
  • Tydeliggjøre lederrolle
  • Bedre innfasing av nye ledere
  •  Å lette arbeidet med forbedring av lederrutiner
  • Støtte til ledere i deres hverdag

Compendia mener mange organisasjoner raskt kan oppnå en effektivitetsforbedring ved å bli tydeligere på forventninger til ledere og ansatte. Lederhåndboken gjør dette ved først å definere lederrollen, og deretter trekke linjene ned til de daglige gjøremål som ledere utfører i organisasjonen.

Støtte for ledere i hverdagen
En  moderne  lederrolle er kompleks og krever mye kompetanse fra dem som skal utøve den. Ikke bare skal man mestre lovverk og tariffbestemmelser, men man skal også ha kompetanse om marked og strategi og inneha kommunikasjonskompetanse og lederferdigheter. En lederhåndbok fra Compendia fyller ikke alle disse kompetansebehovene, men bygger et viktig fundament og bidrar til å rydde i hverdagen.
 
Lederhåndboken er også laget for å vise sammenhengen i de ulike aktivitetene i organisasjonen. Mange tema er systematisert i egne interaktive ”flytdiagram” som viser hvor de ulike enkeltaktivitetene passer inn i en helhet. Et godt eksempel på dette er rekrutteringsprosessen man på en oversiktlig måte blir guidet gjennom de ulike stegene.
 
Læring og utvikling
Compendias lederhåndbok er utviklet for å støtte læring i organisasjonen. Håndboken tar vare på beste praksis i utførelsen av viktige ledergjøremål. Dersom organisasjonen har planer om andre lederutviklingstiltak vil lederhåndboken kunne gjøres til en sentral del av disse.

Lederhåndboken har en egen kunnskapsdel med lenker til artikler i bla, HR-Norge, fagbladet Magma,  Ukeavisen  Ledelse m.fl.. Dette er organisert både som et bibliotek og som faglige tips som automatisk presenteres sammen med relevante tema.

Forbedring av prosedyrer
Lederhåndboken er bygget opp for å vise viktige sammenhenger i organisasjonen. For organisasjoner som ønsker å ha en rød tråd fra et felles verdisett,  strategi, personalpolitikk, kompetanseutvikling og ned til de daglige gjøremål, kan lederhåndboken være en spennende disposisjon for et utviklingsarbeid. Compendia har erfaringer fra en rekke organisasjoner som har vært gjennom slike utviklingsprosesser, og kan bidra på ulike måter.
 
 
 
 
Statens Legemiddelverk
 
Ledernes personalhåndtering er mer helhetlig når de er sikrere på regelverket og virksomhetens policy og retningslinjer.
Helle Campell
Statens Legemiddelverk
 
Demo
 
Ta kontakt - Janne Stangeland
Ta kontakt
Janne T. Stangeland
Senior rådgiver
45 22 40 51
 
Se eksempel Ledelse