Compendia > Kvalitet > Struktur og innhold
Skriv ut

Struktur og innhold

Sist endret: 17.12.2010


Struktur
Compendia har utviklet hensiktsmessige strukturer, basert på ISO 9001 og eQuass. Normalt brukes dette som utgangspunkt når prosjektet settes i gang.
 
Prosesser
Du kan enkelt opprette aktive/klikkbare prosesser på få minutter!
Eksempel på en innkjøpsprosess:
 
 
Flytskjema
Andre flytskjema laget i andre verktøy legges enkelt inn og aktiveres opp mot de ulike gjeldende rutinebeskrivelsene.
 
Innhold basert på kildedokument, maler og forslagstekster
Compendia jobber med å beskrive de ulike punktene i ISO 9001 standarden på en slik måte at det skal være enkelt å tilegne seg denne kunnskapen.
 
Vi jobber kontinuerlig med å utvikle maler og eksempeltekster som vil forenkler veien mot et komplett kvalitetssystem.
 
 
 
 
 
 
 
Optimera - om utviklingsprosessen og brukervennligheten
 
...stor tilfredshet med håndbøkene, både når det gjelder utviklingsprosessen og brukervennligheten i det daglige
Christine Thoresen
Optimera
 
Demo
 
Ta kontakt - Morten
Ta kontakt
 
Morten Thu-Kure
Key account manager
906 00 502